Seed Village Scheme
किसान का विवरण ( रबी 2020-21 )
  किसान का नाम
पिता / पति का नाम  
मोबाईल नम्बर  
श्रेणी सामान्य जाति     पिछड़ी जाति     अनुसूचित जाति     अनुसूचित जनजाति
लिग पुरुष     महिला
पता गाँव
  ब्लाक
  ज़िला
फसल का नाम
फसल की किस्म
आधार नम्बर
           

Seed village scheme